Vecka 44 innebär utbildning och planering

Standard

Under veckan har vi varit iväg på en konferens/utbildning tillsammans med MIUN och två andra skolor som kallas VBRUS. Tyvärr för egen del anser jag tyvärr inte att det ger oss tillräckligt mycket på den pedagogiska nivån, men jag hoppas att det ger mer på andra plan.

För egen del var det att följa Twitter för att se vad som hände på skolforum, med utdelning av guldäpplet och ta del av vad andra skriver. Nästa år både vill jag och tänker jag vara på plats.
Jag sitter även om försöker hitta något sätt att kunna ta del av andra utbildningar och mässor. Jag sitter och drömmer om BETT och SETT, vi får se om det går att lösa någonting. Det blir åtminstone Mittlärande i februari, där jag också kommer att föreläsa. Någonting helt nytt för mig men det känns spännande och inspirerande.

Nu vidare till veckans arbete, idag satt jag och Jonas och samplanerade hur vi skulle kunna arbeta med Ipaden och digitalt resten av terminen. Att sitta och fundera och “tänka högt” är något som fungerar bra, men att välja ut något och köra det ordentligt är svårare. Det är mycket man vill göra, men vi gjorde en prioriteringslista på vad vi satsar på fram till jullovet.

Det känns spännande och inspirerande. Det första arbetet blir att få även andra elever än mina att blir tryggare i användandet av datorer och Ipad, framförallt med att spara material och hitta det senare. Sedan startat vi upp romanprojektet som kommer att räcka en bit in på vårterminen. Dock inte bestämt om vi jobbar med samma tema inom romanprojektet.

Vi kommer att utveckla användandet av Socrative och Kahoot som vi använder oss av på olika sätt.

Vi har även en idé om att använda oss av en QR-vägg. Där vi sätter upp QR-koder eftersom för att länka idéer, tips och flippar som gör att eleverna lätt kan ta hjälp via koderna. Dock bara på idé-stadiet ännu.

Vi jobbar tillsammans med kulturskolan med dans en lektion i veckan och där har vi fokus på foto, filmande och redigering i samband med dans och drama. Där får vi verkligen användandet av det digitala.

Inom matematiken har vi en tanke att använda en/två appar för att kunna bryta av den ordinarie lektionen för några och nöta på delar inom matematik. Självklart så fortsätter jag att flippa klassrummet och tanken är att även göra det i andra ämnen, men troligtvis väntar jag till efter jullovet.

De kommer även i olika ämnen använda sig av olika sätt för att presentera det arbete de gör och gjort. Det kan vara Powerpoint, keynote m.m.

Detta var grunderna i det arbeta vi gjorde för att ta oss framåt i arbetet av att digitalisera mera av den undervisning vi gör. Varför vi vill digitalisera? För att det är nutiden i vardagen och därför är det viktigt att det även finns med naturligt i skolan. Ibland blir det fel och ibland blir det rätt. Vi fortsätter att utvecklas genom att våga prova och förändra.

Imorgon är det dags för Lucksta skola att försöka bli färdiga med Net21-uppgiften, jag hoppas kunna finnas som stöd och hjälp för dem att bli färdiga för att sedan åka på Net21-lokalens invigning och berätta hur bra skolområdet arbetat med detta.

Att flippa klassrummet

Standard

Enligt Peter Blomqvist så kan man ”köpa mig tid”. Han har hjälp mig med det sista att ta steget ut och köra, efter att funderat på hur man ska göra och tänka.

Jag valde att starta upp det flippade klassrummet för mina årskurs fyror i matematik eftersom jag ansåg att det var där jag kände mig tryggast och det kändes lättast. Jag har flippat klassrummet via korta genomgångar på mellan 1.30-3.00 minuter hittills och det är den ”läxa” de har i matematik. Det har blivit genomgångar där jag ritar och skriver i appen ”Explain everything”. Sedan lägger jag ut det på youtube och på klassens blogg under en egen kategori som heter läxor. Där ligger veckans flipp som de kan se, plus att jag sparar alla för att de enkelt ska komma åt och se dem när de vill.

Vad ser jag för vinster med detta? Framförallt ser jag att eleverna får chansen att se genomgångarna och tankarna med varför vi gör som vi gör, hur många gånger de vill. Hade de en dålig dag vid genomgången kanske de aldrig får chansen att förstå det igen, nu kan de se genomgången så många gånger de vill.

Jag hoppas och tror att detta kan lyfta några elever och att det kan just ge oss mera tid tillsammans i klassrummet, där eleverna får lite mer tid att diskutera och analysera och fundera tillsammans kring detta, istället för att lyssna på min genomgång under deras lektionstid.

Dock kände jag att man kan inte ta för givet att alla har möjligheten att se de digitala på hemmaplan, därför har vi tillsammans i de två årskurs fyrorna på Matfors skola valt att satsa på att köpa in Ipads och inte startat detta projekt förrän de fanns på plats. Det innebär att om man inte kan/vill se genomgången hemma som läxa får man chansen att se den på skolan, med hjälp av de digitala hjälpmedel vi har.